Donacije

Trenutno su prikazane i dosadašnje donacije kompanije SBB. Čim Fondacija preuzme projekte SBB-a koji se nastavljaju, biće prikazivane isključivo novosti iz rada Fondacije.