PROGRAM MLADI TALENTI

photo-6

„Mladi talenti”, program nagrađivanja najtalentovanije dece svojih zaposlenih, osmislila je i započela SBB kompanija u 2015. godini. Sa osnivanjem SBB Fondacije dalja implementacija programa „Mladi talenti” prelazi pod okrilje Fondacije.

U toku godine planirano je nagrađivanje 10-oro dece izuzetnih dostignuća, a prema unapred utvrđenim kriterijumima. Za svako od 10-oro odabrane dece, SBB Fondacija izdvojiće po 150.000 dinara.

Do sada, komisija SBB-a je izabrala šest najboljih i najuspešnijih mladih talenata prema pomenutim kriterijumima. Preostale četiri nagrade dodeliće se do kraja 2015. godine, ako prijave budu zadovoljile kriterijume.

Kriterijumi koje moraju da ispunjavaju prijavljeni da bi ušli u izbor za „Mlade talente” su:

  1. Da ima manje od 18 godina
  2. Da je roditelj zaposlen u SBB d.o.o. pet ili više godina
  3. Da je osvojio/la jedno od prva tri mesta na republičkim ili takmičenjima višeg ranga
  4. Diplome, medalje, video materijale (do 30 sec) ili bilo koje potvrde o značajnim takmičenjima i uspesima – dostaviti putem aplikacije na Intranetu
  5. Da napiše motivaciono pismo – zašto se prijavljuje za program, tj. da iznese pisane razloge za dobijanje sponzorstva.

Osnovni cilj ovog programa je podsticanje i motivisanje vrednog rada i razvoja mladih talenata. Plan SBB Fondacije je da ovaj program zaživi i nastavi da se realizuje i u godinama koje dolaze.